český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Separačný sprej bez silikónu – DEMOPLAST® 750 – iBiotec – Tec Industries

SEPARAČNÝ PROSTRIEDOK BEZ OBSAHU SILIKÓNU,

S NEMASTNÝM POVLAKOM

S OSVEDČENÍM NSF H1 PRE MATERIÁLY URČENÉ PRE POĽNOHOSPODÁRSKY A POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

VYBERANIE Z FORIEM PRI VSTREKOVANÍ PLASTOV

PROTIPRIĽNAVÝ PRÍPRAVOK V ZLIEVARŇACH METÓDOU STRATENÉHO VOSKU

SEPARAČNÝ PRÍPRAVOK NA KOMPOZITNÉ MATERIÁLY,

NA LISOVANIE DREVOTRIESKOVÝCH DOSIEK

VÝNIMOČNÝ STAV KONEČNEJ ÚPRAVY PO VYBRATÍ Z FORMY

 

 

Možno následne natierať, zvárať a vykonávať akúkoľvek povrchovú úpravu

 

Vhodné na všetky plasty vrátane priesvitných alebo plnených

 

Umožňuje odstraňovať všetky stopy, hrany, vzhľad pomarančovej kôry

 

Dodáva povrchu pohľadových súčiastok výnimočný vzhľad

 

Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Je v súlade s postupom alebo metódou HACCP

Analýza rizík, Kritické body na ich zvládnutie

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategória NSF: 

Mazivo H1: možno používať v oblasti výroby potravín. Použiteľné ako protikorózne činidlo, proti priľnavosti spojov na uzáveroch nádob, ako mazivo na zariadenia umiestnené v oblastiach s možným stykom s potravinami.

 

DIELCE VYROBENÉ POMOCOU PRÍPRAVKU DEMOPLAST 750

 

    Dvojitý vstrek

 

Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu

Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu

Tlačidlá na klávesnici Spoje
Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu
Klávesnica Ložiská
Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu
Vysúvací panel Obruby na okuliare
Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu
Rukoväte batožiny Obal elektronického zariadenia
Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu
Korpus fotoaparátu Držadlá na laser
Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu Separačný prostriedok bez obsahu silikónu s nemastným povlakom, osvedčenie NSF pre styk s potravinami. Umožňuje akékoľvek následné dokončovacie práce. Separačný. Nepriľnavý povrch. Klzné činidlo, separačný prípravok na plasty, separačný sprej, separačný prípravok na styk s potravinami, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok zlievareň stratený vosk, separačný prípravok pri vstrekovaní plastov, sprej na vyberanie z foriem. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia separačných prípravkov. Separačný sprej. Separačný prípravok v tlakovej nádobe. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vstrekovanie plastov. Činidlo na vyberanie z foriem pri vstrekovaní plastov. činidlo na vyberanie z foriem bez silikónu. Nemastný separačný prípravok. Separačný prípravok panelov z foriem. Separačný prípravok na drevotriesky. Suché mazivo. Separačný prípravok na styk s potravinami. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu
Telo ventilu Telo počítača

 

 Agent de demoulage sans silicone a film non gras, certifie NSF contact alimentaire. Permet tout decor ulterieur. Demoulant. Anti-adherent. Agent de glissement. demoulant plastique, aerosol demoulant, demoulant contact alimentaire, demoulant sans silicone, demoulant fonderie a cire perdue, demoulant injection plastique, aerosol agent de demoulage. Fabricants demoulants. Fournisseurs demoulants. Aerosol demoulant. Demoulant en bombe. Agent de demoulage. Demoulant injection plastique. Agent de demoulage injection plastique. agent de demoulage sans silicone. Demoulant non gras. Demoulant panneaux de bois. Demoulant bois particules. Lubrifiant sec. Demoulant alimentaire.

  

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE